bron: website Devlaeminck Audio Engineering

T 24: tutorial praktisch meten aan luidsprekers

Mark Devlaeminck (Devlaeminck Audio Engineering)


Datum en tijd:
Zaterdag 24 november 2018
10:00 - 14:00 uur toegang (en koffie) vanaf 09:30 uur

Inhoud:
Deze tutorial is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in luidsprekerontwerp.

Aan bod komen:
• Methodes om betrouwbaar te meten aan een luidspreker wanneer je niet beschikt over een anechoïsche ruimte.
• Meten met een gewone geluidskaart en pc.
• Middelen, meetvensters, valkuilen en best practices.
Nadruk ligt op de praktijk.

Aanmelden
Aanmelden via het webformulier is niet meer mogelijk.
Voor plaatsing op een wachtlijst gelieve een e-mail bericht te sturen naar de secretaris.

De deelnamekosten bedragen:
voor leden € 15 per persoon (studenten € 5) en
voor introducés € 20 (studenten € 5) .
Leden van NAG, VPT en VCA kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES, zij vullen in plaats van het NL-filenr. 'NAG, 'VPT' of 'VCA' in.

Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding over te maken op ING rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.
Bij aanmelding en betaling na 20 november betaalt u € 2,50 meer (leden € 17,50, studenten € 7,50) etc.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Bereikbaarheid:
Voor bereikbaarheid zie het kaartje hieronder of de Website van het IAB.


Kaartje van de locatie


View AES-NL in a larger map