Tutorial 3: Ruimteakoestiek - modern en klassiek

Diemer de Vries


Op zaterdag 3 februari 2007 organiseert de Nederlandse sectie van de AES een tutorial bijeenkomst met als onderwerp "Ruimteakoestiek".

Deze tutorial wordt gegeven door Diemer de Vries en is bedoeld om onze leden in de gelegenheid te stellen om basiskennis over dit onderwerp op te doen.

Ruimteakoestiek – modern en klassiek
Iedere ‘audio engineer’ heeft op een of andere manier te maken met de keten opname – controle – weergave. In elk element van deze keten speelt de akoestiek van de ruimte waar de activiteit plaats vindt een vaak belangrijke rol. Ruimteakoestiek, ook wel zaalakoestiek genoemd, heeft voor velen een geheimzinnig imago: het zou een kwestie van ‘trial and error’ zijn. In werkelijkheid wordt het geluid in een ruimte beschreven door zuiver fysische wetmatigheden – niets geheimzinnigs aan.

relatie tussen perceptie en fysica
Een complicatie is wel dat het een luisteraar in een zaal niet gaat om de fysische eigenschappen van het geluid, maar om de waarneming, de ‘perceptie’. Het is dus heel belangrijk om de relatie tussen fysica en perceptie goed te kennen.

modellen
In het tutorial zal worden aangegeven hoe men sinds ruim een eeuw heeft geprobeerd het geluid in een ruimte met praktisch hanteerbare modellen – d.w.z. vereenvoudigingen van de werkelijkheid – te beschrijven en te voorspellen. Sinds de komst van de computer zijn de mogelijkheden op dit gebied – maar ook de mogelijkheden tot het maken van vergissingen - met sprongen vooruitgegaan.

meten
Om de uitkomst van voorspellingen te controleren of gebreken te analyseren kan in een bestaande ruimte de akoestiek worden gemeten. Besproken zal worden hoe dit in de loop der jaren op een zo zinvol mogelijke manier is gedaan. Door de opkomst van arraytechnologie, d.w.z. het gebruik van rijen luidspreker- en/of microfoonposities, is de informatie die uit metingen wordt verkregen sterk toegenomen.
Natuurlijk zal ook veel aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de fysisch-akoestische eigenschappen en perceptieve kwaliteit van een ruimte.

Locatie:

Vredenburg Vergadercentrum, Vredenburg 19, 3511BB Utrecht tel 030-2310068.
Dit vergadercentrum ligt aan het Vredenburg op ca 700 m afstand van het centraal station.
Route op website vergadercentrum.

Tijd: 10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

U kunt  zich aanmelden door middel van het formulier op de site of via een email aan de secretaris (zie bestuur) met vermelding van uw naam en lidnummer.

De deelnamekosten bedragen voor leden € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) en voor introducés € 30,- (studenten € 15,-) . Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding te voldoen op girorekening  nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES.

Deelnamekosten die niet zijn vooruitbetaald liggen € 2,50 hoger en komen dan op:
Voor leden € 22,50  per persoon (studenten € 12,50) en voor introducés € 32,50 (studenten € 17,50).