Tutorial 7: Akoestiek van kleine ruimten

Ben Kok


Op zaterdag 26 april 2008 organiseert de Nederlandse sectie van de AES een tutorial-bijeenkomst met als onderwerp 'Akoestiek van kleine ruimten'.

Deze tutorial wordt gegeven door Ben Kok - werkzaam bij Nelissen Ingenieursbureau - en is bedoeld om onze leden in de gelegenheid te stellen om basiskennis over dit onderwerp op te doen.

Programma:
Dit tutorial behandelt de volgende aspecten van de akoestiek van kleine ruimten:
- room modes
- absorptie, reflectie,
- diffractie en diffusie, toepassingen

Hoewel niet bedoeld als les in studio ontwerpen, behandelt het tutorial ook de eigenschappen van, en onderscheid tussen, opnameruimtes en controleruimtes. Dit omvat tevens overwegingen inzake luidspreker- en microfoonplaatsing.

Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor vragen en discussie.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Per auto:
Op de A2 neem afslag 7, "Oog in Al". Neem de (verlengde) Vleutenseweg en brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sla Linksaf de Cartesiusweg in onder de spoorbaan door. Vervolgens de derde zijstraat links, De Nijverheidsweg, in. Dan 1ste rechts (Gietijzerstraat), 1e links (Tractieweg) en 2de rechts. U bent nu in de Schaverijstraat.
Zie ook Google Maps

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.
Tip: Verlaat het station in ZW-richting en ga direct rechtsaf de Vlampijpstraat in. Volg deze langs het spoor.

Zie ook Google Maps

Tijd:
10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Aanmelden:
U kunt  zich tot en met 18 april2008 vooraanmelden door middel van het formulier op de site met vermelding van uw naam en lidnummer. Latere aanmeldingen uitsluitend mogelijk via de secretaris (zie bestuur).

De deelnamekosten bedragen
- voor leden € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) en
- voor introducés € 40,- (studenten € 15,-) .

De deelnamekosten dienen direct bij aanmelding overgemaakt te worden op postbank rekeningnummer 2349185 t.n.v. Stichting AES, Koningstraat 18, 1213 AX Hilversum

Deelnamekosten die niet bij vooraanmelding (tot en met 18 april 2008) zijn voldaan liggen € 2,50 hoger.