Tutorial 9: Ruimteakoestiek - modern en klassiek

Diemer de Vries


Op zaterdag 17 oktober 2009 organiseert de Nederlandse sectie van de AES een tutorial bijeenkomst met als onderwerp "Ruimteakoestiek".

Deze tutorial wordt gegeven door Diemer de Vries en is bedoeld om onze leden in de gelegenheid te stellen om basiskennis over dit onderwerp op te doen.

Ruimteakoestiek – modern en klassiek
Iedere ‘audio engineer’ heeft op een of andere manier te maken met de keten opname – controle – weergave. In elk element van deze keten speelt de akoestiek van de ruimte waar de activiteit plaats vindt een vaak belangrijke rol. Ruimteakoestiek, ook wel zaalakoestiek genoemd, heeft voor velen een geheimzinnig imago: het zou een kwestie van ‘trial and error’ zijn. In werkelijkheid wordt het geluid in een ruimte beschreven door zuiver fysische wetmatigheden – niets geheimzinnigs aan.

relatie tussen perceptie en fysica
Een complicatie is wel dat het een luisteraar in een zaal niet gaat om de fysische eigenschappen van het geluid, maar om de waarneming, de ‘perceptie’. Het is dus heel belangrijk om de relatie tussen fysica en perceptie goed te kennen.

modellen
In het tutorial zal worden aangegeven hoe men sinds ruim een eeuw heeft geprobeerd het geluid in een ruimte met praktisch hanteerbare modellen – d.w.z. vereenvoudigingen van de werkelijkheid – te beschrijven en te voorspellen. Sinds de komst van de computer zijn de mogelijkheden op dit gebied – maar ook de mogelijkheden tot het maken van vergissingen - met sprongen vooruitgegaan.

meten
Om de uitkomst van voorspellingen te controleren of gebreken te analyseren kan in een bestaande ruimte de akoestiek worden gemeten. Besproken zal worden hoe dit in de loop der jaren op een zo zinvol mogelijke manier is gedaan. Door de opkomst van arraytechnologie, d.w.z. het gebruik van rijen luidspreker- en/of microfoonposities, is de informatie die uit metingen wordt verkregen sterk toegenomen.
Natuurlijk zal ook veel aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de fysisch-akoestische eigenschappen en perceptieve kwaliteit van een ruimte.

Locatie:
IAB (Institituut voor Audio- en Belichtingstechniek)
Schaverijstraat 8
3534 AS UTRECHT

Per auto:
Op de A2 neem afslag 7, "Oog in Al". Neem de (verlengde) Vleutenseweg en brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Sla Linksaf de Cartesiusweg in onder de spoorbaan door. Vervolgens de derde zijstraat links, De Nijverheidsweg, in. Dan 1ste rechts (Gietijzerstraat), 1e links (Tractieweg) en 2de rechts. U bent nu in de Schaverijstraat.
Zie ook Google Maps

Per openbaar vervoer:
Uitstappen op station Zuilen te Utrecht, van daar nog 8 minuten lopen naar het IAB.
Tip: Verlaat het station in ZW-richting en ga direct rechtsaf de Vlampijpstraat in. Volg deze langs het spoor.

Zie ook Google Maps

Tijd: 10:00 - 14:00 uur (koffie vanaf 09:30 uur)

Aanmelden
U kunt  zich aanmelden door middel van een email aan de secretaris (zie bestuur) met vermelding van uw naam en lidnummer.

De deelnamekosten bedragen bij tijdige aanmelding € 20,-  per persoon (studenten € 10,-) voor leden en € 40,- (studenten € 20,-) voor introducés. Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding te voldoen op bankrekening nummer 2349185 t.n.v. Stichting AES. Leden van VCA en VPT kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES

Bij aanmeldingen en betaling na 10 oktober aanstaande betaalt u € 2,50 meer!