Aanmelden T23 - DSP Tutorial
door Ruud Kaltofen

zaterdag 7 april 2018---- 10:00-14:00 uur (09:30 koffie)

Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, Utrecht


Aanmelden:

U kunt  zich aanmelden door middel van dit formulier met vermelding van uw naam en lidnummer.

De deelnamekosten bedragen:
    voor leden € 15  per persoon (studenten € 5) en
    voor introducés € 20 (studenten € 5).
Bij aanmelding en betaling na 5 april 2018 betaalt u € 2,50 meer (leden € 17,50 studenten € 7,50) etc.

Gelieve de deelnamekosten direct bij aanmelding over te maken op rekeningnummer NL69 INGB 0002 3491 85 t.n.v. Stichting AES.

Een eenvoudige lunch maakt deel uit van het programma. Gelieve eventuele dieetwensen in het veld 'opmerkingen' aan te geven.


De velden met * dient u in te vullen. Uw NL-file nr. vindt u op de aan u toegestuurde convocatie.

Leden van NAG, VPT en VCA kunnen deelnemen voor het ledentarief van de AES, zij vullen in plaats van het NL-filenr. 'NAG, 'VPT' of 'VCA' in.

Nog geen lid? Vul hier dan 'intro' in. U kunt dan als introducé deelnemen.
Voor introducés: s.v.p. altijd de naam, adres en het email adres opgeven, gebruik hiervoor het vak 'Opmerkingen'.


NL file nr.*

Volledige naam*

e-mail *

Tutorial nr.*

Onderwerp

Aantal deelnemers (zonodig wijzigen)

Opmerkingen:

U ontvangt een automatisch verstuurde melding van ontvangst van uw aanmelding en geen nadere bevestiging van deelname.